fot. Jacek Żukowski
Na placu przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku odbyło się wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku Izabela Ga­dza­liń­ska wręczyła, przyznane przez ministra zdrowia, odznaczenia i w imieniu wszystkich chorych podziękowała za szlachetną postawę oraz wkład w ratowanie zdrowia i życia.

Placówka słupskiego krwiodawstwa znajduje się przy placu Powstańców Warszawy. Dlatego uczestnicy dzisiejszych uroczystości złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Warszawskich.

jż/ar

fot. Jacek Żukowski