Po zmianach świadczenie to przysługuje już na pierwsze dziecko niezależnie od poziomu dochodów.

Jak powiedziała Izabela Więckowska-Wieczorek, kierownik centrum świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie składanie wniosków przebiega bardzo sprawnie:

- Do chwili obecnej na świadczenie 500+ złożonych zostało 9 900 wniosków (z czego tylko 400 wniosków papierowo). Natomiast na popularne 300+, czyli świadczenie dobry start - do chwili obecnej złożonych zostało 6 500 wniosków.

Obecnie przyjmowane są wnioski w wersji tak papierowej jak i elektronicznej. Koszaliński MOPR szacuje, że spłynie jeszcze około 2-3 tysięcy wniosków. Aby nie otrzymać świadczenie 500+ wypłacane z wyrównaniem od 1. lipca należy złożyć wniosek nie później niż do końca września, późniejsze wnioski skutkować będą wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia. Wnioski o wypłątę świadczenia Dobry Start należy złożyć do końca listopada, późniejsze zostaną pozostawione bez rozpoznania i świadczenie nie zostanie przyznane. Rodziny którym świadczenie zostało przyznane przeznaczają je na bardzo różne cele.

- Pierwsze 500+ zostało przeznaczone na szczepienia. Kolejne na ubranka dla dzieci, zajęcia dodatkowe i wyjazdy, a niektóre są odkładane na przyszłość dziecka.Jedna pięćsetka idzie na konto dla dzieci, a druga na bieżące wydatki - mówią rodzice.

W województwie zachodniopomorskim w lipcu złożono prawie 115 tys wniosków w tym ponad 62 tys. wniosków o przyznanie świadczenia dzieciom, które wcześniej nie były objęte programem.Szacuje się, że na Pomorzu Zachodnim świadczenie w ramach programu otrzyma 290 tys. dzieci, to dwa razy więcej, niż do tej pory.

sk/jr