fot. Jacek Żukowski
Rozmowy o rekompensacie trwają 12 lat. Tym razem są bardzo konkretne i merytoryczne. Na potkaniu z ministrem Müllerem uzgodniliśmy, że kwota 90 mln będzie podzielona na trzy samorządy. Jedną otrzyma Słupsk, kolejne 30 mln gmina Słupsk i kolejną pulę starostwo powiatowe – mówiła prezydent Słupska.

Spotkanie było bardzo konkretne i zapadły konkretne decyzje. Teraz szykujemy listę zadań, które chcemy wykonać wraz z kosztorysami i wysyłamy do kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Braliśmy pod uwagę remont i modernizację hali Gryfia. Jednak przekonano mnie, że nawet przy dużym zakresie prac nie jest to opłacalne i bardzo kosztowne. Myśleliśmy też o budowie hali przy akwaparku, ale to by kosztowało 60 mln złotych, a na to nie mamy aż tak dużego wkładu własnego.

Po rozmowach z moimi współpracownikami i radnymi wstępnie planujemy zbrojenie terenów, które są na obrzeżach miasta. To przyniesie nam korzyści w postaci większej ilości mieszkańców, a dodatkowo również będą wpływy ze sprzedaży uzbrojonych działek. Kilka zadań chcemy zrobić w partnerstwie z gminą Słupsk i ze starostwem.

Z naszym gościem rozmawialiśmy również o kosztach wywozu śmieci i o systemach naliczania, które będą obowiązywały w Słupsku. Prezydent Danilecka odniosła się również do komunikacji miejskiej, a w szczególności do ostatnich zmian w kursowaniu autobusów.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

jż/kk

Posłuchaj

Krystyna Danilecka-Wojewodzka, prezydent