fot. Przemysław Grabiński
Jakie wyzwania stoją przed Wielkopolską i jak realizować założone cele – odpowiedzi na te pytania Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego szuka podczas konsultacji nad strategią „Wielkopolska 2030”.

Dziś takie spotkanie odbyło się w Pile. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Wożniak podkreśla, że istotny jest tu głos zarówno samorządowców, jak i przedsiębiorców i mieszkańców województwa: - Jest to niezwykle cenna okazja, żeby porozmawiać o tych najbliższych 10 latach,  ponieważ wiele się zmienia w Polsce i na świecie. Jest to kwestia na przykład rozwoju nowoczesnych technologii, ochrony klimatu przed gwałtownymi zmianami czy zmian na rynku pracy.

Wagę świadomości mieszkańców i ich zaangażowania w tworzenie takich dokumentów podkreśla też współtwórca strategii rozwoju Wielkopolski, prof. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego: - Konsultacje społeczne są przejawem tego, że mieszkańcy są zainteresowani tym, co dzieje się w mieście i rozumieją, że to, co dzieje się u nich jest również efektem polityki regionalnej, jak i krajowej. Strategia województwa stara się łączyć te podejścia i stąd namawiam do udziału w konsultacjach.

Swoje uwagi do strategii można zgłaszać też przez internet, za pośrednictwem strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Konsultacje trwają do 22 października.

pg/kk

Posłuchaj

Marek Wożniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego