fot. Fundacja Nauka dla Środowiska/Facebook
Organizowany przez Komisję Europejską RegioStars to ogólnoeuropejski konkurs na najbardziej innowacyjne projekty regionalne. Koszalińska fundacja była w jego finale jako jedyna polska organizacja.

W tym roku do konkursu napłynęło 199 zgłoszeń, z czego wyłoniono 24 finalistów, w 5 kategoriach. Projekt fundacji Nauka dla Środowiska pn. „Dobre wsparcie” wygrał w kategorii obejmującej zwalczanie nierówności i ubóstwa.

- Wygrana w konkursie RegioStars Komisji Europejskiej to taki Oskar w funduszach europejskich! Niezależne jury złożone z wysokiego szczebla specjalistów Komisji Europejskiej oceniało nominacje krajowe i nasz projekt został wybrany do finału jako jedyny z Polski - podkreśla Piotr Jaśkiewicz, prezes fundacji Nauka dla Środowiska. - Podczas prezentacji w Brukseli pokazaliśmy, iż założenia naszego projektu są jak Uber w usługach opiekuńczych. Wykorzystujemy nowe technologie i nowoczesne rozwiązania smartfonów do uruchomienia wsparcia lokalnego, zwiększenia bezpieczeństwa i rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych. Wszystko robimy w otwartym systemie informatycznym wyznaczając przy tym nowy kierunek w rozwoju polityki spójności. Jesteśmy dumni z tego, że koszt teleopieki w naszym systemie to zaledwie... 1 grosz na miesiąc za jedną osobę - dodaje.

Rzeczywiście projekt „Dobre wsparcie” można porównać do Ubera oferującego system sąsiedzkich usług opiekuńczych. Z systemu korzystać można na komputerze poprzez aplikację internetową, która jest także zintegrowana z aplikacją mobilną. System łączy lokalnych użytkowników (gminy, ośrodki pomocy społecznej, firmy opiekuńcze, rodziny) bez konieczności korzystania z kosztownego telecentrum.

„Dobre wsparcie” fundacja Nauka dla Środowiska realizuje wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Caritasem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritasem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.


red./ar