fot. Arkadiusz Wilman
We mszy uczestniczyli klerycy, wykładowcy, przedstawiciele świata nauki oraz samorządu.

W tym roku do koszalińskiego seminarium zgłosiło się pięciu kandydatów. Łącznie na wszystkich latach studiów jest 27. kleryków - Kryzys powołań to dla diecezji problem, ale jest w nim nadzieja - mówi rektor ks. dr Wojciech Wójtowicz - Nasi przełożeni w latach dziewięćdziesiątych nie znali nas tak, jak my znamy dziś naszych kleryków. Jest to szansa na nowy typ relacji w seminarium duchownym.

Rok propedeutyczny w Szczecinku, poprzedzający właściwą naukę i formację rozpoczęło pięciu alumnów. Studia na pierwszym roku w koszalińskim seminarium rozpoczął dziś m.in. pochodzący z Piły kleryk Szymon Majda: - Uważam, że był to przykład innych kapłanów. Od najmłodszych lat jestem ministrantem, jeśli miałem jakieś problemy to odnajdywałem pomoc w kościele. Spotkałem tam na swojej drodze wielu kapłanów, którzy pokazali mi piękne życie.

Studia magisterskie z teologii w tym roku nie zostały otwarte ze względu na brak chętnych. Prawie 50 osób skorzystało z możliwości podjęcia 2-letnich licencjackich studiów podyplomowych z teologii oraz teologiczno-katechetycznych dla nauczycieli religii.

aw/kk

fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman
fot. Arkadiusz Wilman

Posłuchaj

ks. dr Wojciech Wójtowicz
kleryk Szymon Majda