wizualizacja (pomniknadberezyncowwkolobrzegu.pl)
Komitet budowy pomnika stara się o lokalizację od sierpnia ubiegłego roku. Sześć kolejnych lokalizacji monumentu, obrazującego postać enkawudzisty i klęczącej ofiary, mordowanej strzałem w tył głowy, odlanych w brązie nie zyskało akceptacji rady miasta.

W końcu znaleziono kompromis i wszystko na to, że uchwała zostanie przyjęta, a pomnik zostanie posadowiony w okolicach cmentarza. Ostatecznie jednak, podczas wczorajszego głosowania około godziny 23, uchwała nie zyskała akceptacji większości radnych.

Mimo negatywnego wyniku głosowania Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i Zagłady Nadberezyńców w ZSRR zapowiedział powstanie rzeźby bez zgody rady miasta. Prawdopodobnie zostanie ona posadowiona na działce prywatnej.

Przypomnijmy że pomnik ma upamiętnić ludobójstwo na Polakach w ZSRR w latach 1937-1938. Z rozkazu Stalina zginęło wtedy ok. 200 tys. spośród prawie miliona tamtejszych Polaków.

jb/ar

Posłuchaj

Kołobrzescy radni nie zgodzili się na kolejną lokalizację pomnika - materiał Jarosława Banasia