fot. Katarzyna Kużel

Druki pogrzebowe to publikacje o charakterze okazjonalnym. W ciekawy sposób opisywano w nich ludzi, którzy żegnali się z życiem doczesnym. Publikowanie akcydensów funeralnych zawierających mowy, kazania i wiersze poświęcone osobie zmarłego było najpopularniejsze w wieku XVII, ale już w wieku XVIII zwyczaj ten pomału zanikał.

Dr hab. Agnieszka Borysowska z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, opowiadała dziś m.in. o nadawcach i adresatach takich publikacji.

Zapraszamy do wysłuchania tej interesującej rozmowy.

Posłuchaj

Rozmowa Katarzyny Kużel z dr hab. Agnieszką Borysowską