Tematem konkursu będą zagadnienia związane z szeroko rozumianą informatyką. Pytania konkursowe są podzielone na grupy tematyczne zgodne z wymogami ECDL. Uczestnikami konkursu będą uczniowie szkół podstawowych.