fot. Anna Popławska
Jej członkowie będą opiniować projekty uchwał, doradzać urzędnikom i aktywizować osoby niepełnosprawne.

- Likwidujemy bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Mogą oni w końcu wychodzić. Z otwartością pełnosprawnych ludzi jest różnie - każdy boi się tego, czego się nie zna. Ważna jest zatem tutaj pokazanie, że osoby pełnosprawne i niepełnosprawne są praktycznie takie same, różnią się jedynie pewnymi dysfunkcjami - powiedziała jedna z członkiń rady Małgorzata Weiss z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych są bardzo potrzebne.

Członkowie powołanej rady zapowiedzieli, że będą kontynuować działania poprzedników. To między innymi aktywizacja niepełnosprawnych na rynku pracy.

- Nawiązaliśmy współpracę z Biurem Karier Politechniki Koszalińskiej, które organizuje targi pracy. Co roku tam jesteśmy i dzięki temu część osób niepełnosprawnych znalazła pracę. Dobrze, że te osoby wychodzą i starają się normalnie funkcjonować - powiedziała Agnieszka Filipczuk, która zasiadała w radzie w poprzedniej kadencji.

W skład rady do spraw osób niepełnosprawnych wchodzi 5 osób - to przedstawiciele stowarzyszeń osób niepełnosprawnych i wspierających ich instytucji. Kadencja rady trwa 4 lata.

ap/rż

Posłuchaj

Małgorzata Weiss
Agnieszka Filipczuk