fot. ms.gov.pl
Zmiany zaproponowane przez PiS mają zwiększyć zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Za ich odrzuceniem zagłosowało dziś 51 senatorów, przeciw było 48.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta ma nadzieję, że ustawę ponownie przyjmie Sejm: - Zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym ustawa wraca teraz do Sejmu. Tam większość jest inna i wydaje mi się, że może dać czerwoną kartkę uchwale Senatu.

Senatorowie i posłowie opozycji przedstawili dziś nowy projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z nim, sędziowie do KRS mają być wybierani przez sędziów, a nie przez Sejm. Mandaty obecnie urzędujących sędziów - członków KRS zostałyby wygaszone.

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, przedstawiając projekt opozycji, powiedziała, że wybory wśród sędziów byłyby bezpośrednie i powszechne, a głosowanie byłoby tajne: - Projekt ustawy przewiduje, że poza grupą sędziów, kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa będą mogli zgłosić: Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów, organy uczelni publicznych uprawnione do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk prawnych, oraz grupa co najmniej 2 tysięcy obywateli.

Senator PiS Marek Pęk powiedział, że PiS nie zgodzi się na ustawę, która ma być powrotem do sytuacji sprzed 2015 roku: - Zmiany w sądownictwie, których dokonywaliśmy - w naszej opinii - zgodne z konstytucją. Mamy do tego mandat społeczny i będziemy tych zmian bronić. Wybór członków KRS-u przez Sejm został pozytywnie oceniony przez Trybunał Konstytucyjny. Trzeba przestrzegać polskiego prawa. To dotyczy także opozycji.

Do sprawy zmiany przepisów związanych z systemem sądownictwa, a także reakcji na nią Komisji Weneckiej i Parlamentu Europejskiego, odniósł się także kolejny już raz prezydent Andrzej Duda. Podczas spotkania z mieszkańcami Zwolenia powiedział: - Nie pozwólmy na to, aby inni decydowali za nas, my Polacy mamy prawo sami decydować o sobie i swoich prawach, po to walczyliśmy o demokrację.

Projekt nowelizacji ustawy zostanie przekazany do Sejmu jako inicjatywa senacka. Poza zmianą sposobu wyboru sędziów, przewiduje ona także powołanie przy KRS Rady Społecznej do oceny kandydatów do pełnienia urzędów sędziowskich oraz likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i przekazanie uprawnień dyscyplinarnych w ręce Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

IAR/ak/ar