fot. prk24.pl
Stopnie alarmowe wprowadził premier w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Drugi stopień alarmowy BRAVO został wprowadzony w województwie małopolskim, a pierwsze stopnie ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju. Będą obowiązywać od 23 do 29 stycznia.

Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego w naszym regionie zobowiązuje administratorów i pracowników obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym do konkretnych działań. Muszą oni w szczególności, m.in.:
  • prowadzić wzmożoną kontrolę obiektów;
  • informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
  • zachować zwiększoną czujność w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
  • zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
  • przeprowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
  • sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
  • sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
  • dokonać sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
  • dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozporządzeniu prezesa rady ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Jego tekst dostępny jest TUTAJ>>

Mieszkańcy, którzy nie pracują w obiektach użyteczności publicznej, nie powinni odczuć skutków wprowadzenia alarmu. Mogą jedynie zostać poproszeni o możliwość sprawdzenia ich samochodów, gdy wjadą np. na parkingi urzędów skarbowych itp. Powinni też zwracać szczególną uwagę na podejrzanie zachowujące się osoby i porzucone w budynkach użyteczności publicznej rzeczy. Oczywiście to nie powód do paniki. Warto jednak wówczas poinformować o naszych spostrzeżeniach pracowników ochrony danego obiektu.

red./IAR/ar