fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
Na stworzenie warsztatowej sali szkoła otrzymała wsparcie z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po feriach grupa 40 uczniów rozpocznie naukę w nowym pomieszczeniu.

32 tysiące złotych przeznaczono na zakup profesjonalnego sprzętu, który będzie wykorzystywany w praktycznej nauce zawodu.

- Salę wyposażono w odpowiednie stoły robocze, gdzie młodzież wykona różnego rodzaju prace i zaznajomi się z tym specjalistycznym sprzętem - m.in. siekierami, pilarkami oraz chwytakami - wylicza Joanna Buzała, dyrektor szkoły.

Dzięki dofinansowaniu wzbogaciła się także szkolna biblioteka, którą wyposażono w specjalistyczne podręczniki do przedmiotów zawodowych. Uczniowie nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów.

- Książki są drogie i trudno dostępne, dlatego postanowiliśmy zakupić niezbędne pomoce naukowe - dodaje Joanna Buzała.

Klasa technikum o profilu leśnym działa w Szczecinku od września. Od nowego semestru uczniowie będą uczyć się także na zajęciach praktycznych w Nadleśnictwie Czarnobór czy w jednym z lokalnych Zakładów Usług Leśnych.

ms/rż

Posłuchaj

Joanna Buzała