fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Oddziały radzieckie podeszły pod miasto już 4 marca, ale dopiero 7 marca rozpoczęło się natarcie, które nie uzyskało powodzenia. 9 marca po podciągnięciu sił 1 AWP rozpoczął się szturm i po wyjątkowo zaciekłych walkach ulicznych do 14 marca wyparto obrońców do centrum miasta.

16 marca wznowiono natarcie, a nocą z 17 na 18 marca, resztki załogi Kołobrzegu ewakuowano drogą morską. Kołobrzeg został zdobyty przez polskich żołnierzy.

Autor najnowszego opracowania historii Polski profesor Andrzej Nowak ocenia znaczenie bitwy o Kołobrzeg w kontekście aktualnej antypolskiej polityki historycznej prowadzonej przez Rosję.

rozmowa z profesorem Andrzejem Nowakiem

Gdy wojsko zaczęło opuszczać Pomorze Zachodnie, rozpoczął się proces stabilizowania polskości.

rozmowa z dr Katarzyną Rembacką ze szczecińskiego IPN-u