fot. Kancelaria Sejmu/Twitter
Taka formuła ma obowiązywać podczas posiedzeń odbywających się w czasie trwania stanu epidemii, a także stanu zagrożenia epidemicznego i trzech stanów nadzwyczajnych: wyjątkowego, wojennego i klęski żywiołowej.

Posłowie rozpatrzą projekt podczas posiedzenia wyznaczonego na piątek. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że prezydium proponuje, aby odbyło się w formie przewidzianej w projekcie.

Projekt zakłada, że na sali plenarnej będzie mogła przebywać ograniczona liczba posłów reprezentujących każdy z klubów. Pozostali będą uczestniczyć w obradach w formie zdalnej. Posłowie będą mogli zabierać głos i zadawać pytania za pomocą specjalnego komunikatora. Projekt zmiany regulaminu przewiduje również przeprowadzanie w formie zdalnej posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że w czwartek zostanie przeprowadzona próba generalna proponowanych rozwiązań technicznych, a w środę lub czwartek ponownie spotka się zdalnie z członkami prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów w celu przedyskutowania przedstawionych rozwiązań i dojścia do porozumienia.

Na piątkowym posiedzeniu posłowie zajmą się projektem tzw. tarczy antykryzysowej, czyli proponowanym przez rząd pakietem działań osłonowych dla gospodarki. Szacuje się go na około 212 miliardy złotych. Składa się z pięciu filarów: ochrona miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.

IAR/rż