fot. Kancelaria Sejmu/Twitter
Projekt uchwały w tej sprawie poparło 250 posłów, 104 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, w przypadku wprowadzenia stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego: wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej, posiedzenia Sejmu, a także sejmowych komisji i podkomisji będą mogły odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

W praktyce oznacza to, że na sali plenarnej będzie przebywać ograniczona liczba posłów reprezentujących każdy z klubów. Natomiast pozostali będą mogli uczestniczyć w obradach w formie zdalnej. Posłowie będą zabierać głos i głosować za pomocą specjalnego komunikatora.

"Celem wprowadzonych zmian jest umożliwienie Sejmowi procedowania, mimo epidemii i stanowienie prawa w celu przeciwdziałania jej rozwojowi" - napisano w uzasadnieniu projektu.
Za zmianami w regulaminie Sejmu było 250 posłów, przeciw - 104, 14 wstrzymało się od głosu.

Jutro Sejm będzie obradował w nowej formule. Posłowie zajmą się m.in. rządowym pakietem tzw. tarczy antykryzysowej.

IAR/rż