fot. powiat.szczecinek.pl
400 tysięcy złotych na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw przeznaczy Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku.

W ramach środków z Funduszu Pracy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli starać się pożyczkę w wysokości nawet 5 tysięcy złotych, którą będą musieli spłacić w ciągu roku.

Przewidziano także możliwość umorzenia jej po 3 miesiącach, jeśli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie. Kolejne rozwiązania wprowadzone zostaną po Wielkanocy i będą skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.

W zależności od wielkości spadków obrotów firmy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie kosztów płacy w stosunku do najniższego uposażenia przez 3 miesiące. Przewidziano także wsparcie dla samozatrudnionych, którzy w przypadku spadku obrotów będą mogli liczyć na dofinansowanie najniższego uposażenia.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Szczecinku lub miejscowego urzędu pracy.

ms/rż