fot. wikimedia.org/Itto Ogami
Przypadająca dziś rocznica śmierci świętego Jana Pawła II mija w Watykanie w nadzwyczajnej sytuacji. Po raz pierwszy wierni nie mogą tego dnia modlić się przy grobie papieża w bazylice Świętego Piotra, bo jest ona zamknięta z powodu pandemii.

Jak w każdy czwartek przy grobie papieża w kaplicy Świętego Sebastiana, obok Piety Michała Anioła, zaplanowano mszę z udziałem kilku duchownych, ale bez wiernych, czyli zgodnie z przepisami wprowadzonymi z powodu pandemii koronawirusa.

Papież Franciszek wspomniał o niej w środę podczas audiencji generalnej, która podobnie, jak w ostatnich tygodniach w związku z pandemią, odbyła się bez udziału wiernych. Zwracając się do Polaków powiedział między innymi: - W tych trudnych dniach, które przeżywamy, zachęcam was do zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu świętego Jana Pawła II w przededniu 15. rocznicy jego śmierci.

Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Jego przesłanie odzwierciedlały słowa wypowiedziane na początku misji: "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy".

Pontyfikat papieża Polaka wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata, a postawa w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi.

Jednym z najważniejszych przesłań pontyfikatu Jana Pawła II była obrona rodziny i świętości życia. Papież Polak poświęcił tym kwestiom między innymi dwa dokumenty - adhortację apostolską "O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym" oraz "List do rodzin".

Papież Polak był jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku. Wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata, między innymi przyczynił się do upadku komunizmu. Za znamienną uznaje się jego homilię wypowiedzianą w czerwcu 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wówczas - kraju rządzonego przez komunistów.

Jan Paweł II angażował się w działania na rzecz porozumienia między wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Był pierwszym papieżem, który odwiedził kościół protestancki oraz synagogę, a także rozpoczął publiczny dialog głowy Kościoła katolickiego z muzułmanami. Za nieocenione uważa się jego zasługi dla dialogu katolicko-żydowskiego. Wychodził do ludzi niewierzących i opuszczonych na wszystkich kontynentach. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów osób przeszło na katolicyzm.

Papież pielgrzym odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 129 krajów. Zwołał i przewodniczył kilkunastu spotkaniom młodzieży z całego świata. Wyniósł na ołtarze więcej osób, niż jego poprzednicy przez 5 stuleci.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Już podczas uroczystości pogrzebowych wierni wołali "Santo subito", czyli "Święty natychmiast". Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek 27 kwietnia 2014 roku. Na uroczystości w Rzymie był obecny Benedykt XVI, który beatyfikował papieża Polaka w 2011 roku.

PAP/IAR/ar