fot. szpital w Słupsku
fot. szpital w Słupsku
fot. szpital w Słupsku
fot. szpital w Słupsku
fot. szpital w Słupsku
Film instruktażowy dotyczący stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zasad aseptyki i antyseptyki w opiece nad z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2 nagrywano w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Nagrania organizowali studenci i pracownicy Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Opracowane procedury postępowania wraz z filmami instruktażowymi będą materiałem do publikacji przez PZWL z afiliacją Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

red./rż