Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy
To dzień, w którym w Kościele obchodzone jest wspomnienie Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentu Eucharystii.

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne, które poprzedza święta Zmartwychwstania Pańskiego. Przed południem w katedrach odprawiana jest msza krzyżma z poświęceniem olejów. Kapłani odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

- To dzień, w którym w Kościele obchodzone jest wspomnienie Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentu Eucharystii - podkreśla biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Wiesław Szlachetka. - Opieramy się na tym, co sam Jezus powiedział o Eucharystii, że to jest Jego Ciało i Jego Krew, którą przyjmujemy i karmimy się pod postacią znaku chleba i znaku wina. Zapewnia nas Jezus, kiedy mówi: kto spożywa ten Chleb, ma życie wieczne, Chlebem, który Ja dam, jest Moje Ciało wydane za życie świata - dodaje.

Ojciec Krzysztof Wons z krakowskiego Centrum Formacji Duchowej zachęca do przeczytania Ewangelii z opisem Ostatniej Wieczerzy, symbolicznym gestem umycia nóg apostołom przez Jezusa. Do wydarzenia odnosi się 13. rozdział Ewangelii św. Jana. - Kontemplujmy Jezusa, który umywa nam nogi, potem popatrzmy na siebie i zapytajmy siebie, czy jesteśmy w stanie ten nasz dom, naszą wspólnotę, zamienić w wieczernik miłości, czy choć trochę jesteśmy w stanie zmienić nasze relacje, nasze więzi - mówił kapłan.

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa w uroczystościach liturgicznych można uczestniczyć za pośrednictwem mediów i transmisji internetowych.

IAR/ar