Z powodu pandemii koronawirusa wiele osób przebywa w swoich domach, niektórzy seniorzy przebywający w domach pomocy społecznej i domach seniora są odcięci od świata zewnętrznego. O tym, jak funkcjonują rozmawialiśmy w „Wieczornych spotkaniach”.

W związku z pandemią koronawirusa w domach seniora, domach spokojnej starości wprowadzono zakazy odwiedzin. Wszystko po to, by wzmocnić ochronę osób starszych, które są najbardziej narażone na zakażenie. W jaki sposób taka izolacja wpływa na stan i samopoczucie zarówno podopiecznych, jak i pracowników tego typu placówek? O tym opowiedziała Jolanta Starościak, menadżerka jednego z koszalińskich domów seniora.

Materiał Tomasza Trana

O tym, jak wygląda codzienność mieszkańców domów pomocy społecznej w powiecie koszalińskim w czasie pandemii oraz o tym, że bardzo zmieniła się także praca osób dbających o zdrowie mieszkańców mówi Mirosława Zielony, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Materiał Katarzyny Kużel