fot. Jacek Żukowski
Prace trwają przy m.in.: rewitalizacji parku im. Jerzego Waldorfa, odnawianiu Parku Kultury i Wypoczynku oraz przebudowie ulicy Chełmońskiego.

W ramach rewitalizacji parku im. Jerzego Waldorfa modernizowany jest pobliski plac bł. Bronisława Kostkowskiego, na którym znajduje się kaplica szpitalna św. Jerzego. Do tej pory uporządkowano teren, nasadzono setki roślinności, wykonano próbę iluminacji gotyckiej kaplicy oraz zamontowano lampy parkowe, oświetlające alejkę prowadzącą do zabytku.

Trwają również prace w Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie powstało nowe miejsce spacerowo-rekreacyjne tzw. Słupskie Kliny Zieleni. Powstać mają cztery kliny zieleni, ciągnące się od obrzeży miasta do jego centrum. Teren objęty inwestycją to ponad 15 ha w różnych częściach Słupska.

Przebudowywana jest także ulica Chełmońska - jedna z ostatnich ulic w mieście o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę nawierzchni infrastruktury drogowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia oraz uporządkowanie zieleni i wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego. Wszystkie prace powinny zakończyć się do końca czerwca.

jż/ar

fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski