Fot. UM Słupsk
Modernizacje obu ulic uzyskały wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 na poziomie 50% wydatków kwalifikowanych.

Przebudowy obu dróg powinny zostać wykonane w terminie do kwietnia 2021 r. Dla obu inwestycji miasto posiada już wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.

Zakres planowanych prac na ulicy Małachowskiego przewiduje m.in. wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej podbudową, przebudowanie skrzyżowania z drogami obsługującymi sąsiednie kwartały, powstanie nowej sieci kanalizacji deszczowej. Od podstaw wybudowane zostaną również obustronne chodniki. Wartość inwestycji wynosi 2 450 000 zł.

Natomiast zakres robót budowlanych na ul. Kniaziewicza obejmie przebudowę na całej długości ulicy, konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę ścieżki rowerowej - ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m, budowę i przebudowę chodników. Wartość inwestycji wynosi 2.750.000 zł.

To kolejne inwestycje finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Z edycji 2019 miasto uzyskało wsparcie na przebudowę ulic Piłsudskiego i Zaborowskiej oraz budowę ul. Legionów Polskich. Łączne uzyskanie wsparcie ze środków budżetu państwa w obu edycjach sięgnęła już ponad 8,3 mln zł.

jż/iw