fot. GDDKiA
Podpisaliśmy umowę na dokończenie budowy poprzecznych obiektów mostowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Roboty za 40,8 mln złotych zrealizuje firma Budimex S.A, której w przyszłym tygodniu przekażemy plac budowy - informuje GDDKiA w Szczecinie.

Na dokończenie 9 wiaduktów nad obwodnicą wykonawca będzie miał około 4 miesiące. Jest to pierwsza umowa na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza po poprzednim wykonawcy. W najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy na dokończenie robót drogowych.

W ramach podpisanej dzisiaj umowy zostaną dokończone roboty na obiektach mostowych poprzecznych do budowanej drogi. Są to w większości roboty wykończeniowe. Konstrukcja obiektów została wykonana przez poprzedniego wykonawcę. Elementem zamówienia są również zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki retencyjno-filtracyjne i drogi dojazdowe.
 

- Inwestycję realizowała wcześniej firma Energopol Szczecin, która przerwała prace po osiągnięciu ponad 80 proc. zaawansowania robót. W związku z tym w połowie października 2019 roku odstąpiliśmy od umowy z winy wykonawcy - czytamy w komunikacie GDDKiA. - Niezwłocznie rozpoczęła się inwentaryzacja placu budowy i jeszcze w grudniu ubiegłego roku został ogłoszony pierwszy przetarg na dokończenie robót. Dalsza realizacja inwestycji została podzielona na mniejsze przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac - dodano.

Wkrótce zostanie także podpisana umowa umowę na roboty drogowe. Wybrani są również wykonawcy robót na węzłach drogowych i elementów BRD - oznakowania i barier. W trakcie są jeszcze przetargi na zieleń i kanał technologiczny. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 roku.

GDDKiA Szczecin/rż