fot. GDDKiA Szczecin
Umowę na kwotę  87,3  mln złotych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z firmą PORR. Prace rozpoczną się w ciągu tygodnia.

Wybór nowego wykonawcy wynikał z faktu, że poprzedni - Energopol Szczecin wstrzymał prace po osiągnięciu​ ponad 80 proc. zaawansowania robót. W związku z tym w połowie października 2019 roku GDDKiA odstąpiła od umowy z winy wykonawcy. Dalsza realizacja inwestycji została podzielona na mniejsze przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac. Sukcesywnie są rozstrzygane kolejne przetargi i zawierane umowy z nowymi wykonawcami.

Firma PORR będzie miała pięć miesięcy na realizację prac. Na większości obwodnicy pozostała do wykonania ostatnia warstwa nawierzchni, natomiast na fragmencie pomiędzy węzłami Wałcz Zachód i Wałcz Północ są to również niższe warstwy bitumiczne. Na początkowym odcinku obwodnicy zostaną również wykonane brakujące elementy odwodnienia. W ramach zamówienia zostanie wykonana część brakujących robót przy obiektach mostowych w ciągu obwodnicy.

Udostępnienie obwodnicy do ruchu planowane jest do końca 2020 roku. 

red./ar