fot. pixabay.com
Przedsiębiorstwo Wody Polskie uchyliło wcześniejszą decyzję o ujednoliceniu cen wody i opłaty za odprowadzanie ścieków we wszystkich gminach powiatu kołobrzeskiego. Dla kołobrzeżan uśrednienie cen oznaczało wzrost opłaty o 3 złote.

- Decyzja obliguje nas do złożenia taryfy dla każdej gminy osobno według kryterium kosztów na danej gminie - informuje prezes spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu Paweł Hryciów

Burmistrz Gościna Marian Sieradzki ma odmienne zdanie na ten temat. Uważa, że sposoby naliczania opłat przez kołobrzeską spółkę są niezgodne z przepisami: - Wnioski od zawsze zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę były składane odrębnie na każdą gminę. Problem tkwi i nadal będzie tkwił w podziale kosztów. Ustawa mówi o podziale na grupy taryfowe, a pan prezes Hryciów dzieli terytorialnie. Nie ma w ustawie do tego upoważnienia, czyli przypisuje koszty dla danej gminy w sposób dowolny.

Poszczególne gminy mają 30 dni na odwołanie się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale Burmistrz Gościna zapowiada, że nie skorzysta z tej możliwości.

Więcej w materiale Mariusza Wolańskiego.

mw/rż

Posłuchaj

materiał Mariusza Wolańskiego