fot. Jacek Żukowski
Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zachowano istniejący układ przestrzenny i kompozycyjny parku.

Zaprojektowano także teren wokół pomnika Karola Szymanowskiego.

Powstały również ławki w formie nawiązującej do klawiatury fortepianu oraz oświetlenie i iluminacja kaplicy św. Jerzego.

jż/rż