fot. Jacek Żukowski
Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz wymagane niezbędne dokumenty można składać wersji elektronicznej w formie skanu dokumentów na adres e-mail szkoły lub dostarczyć w wersji papierowej do skrzynek znajdujących się w szkołach, przeznaczonych na dokumentację rekrutacyjną.

- Składanie wniosków odbywa się poprzez system NABO - powiedziała wiceprezydent Słupska Marta Makuch.  - Ta rekrutacja będzie trwała do 10 lipca. Takim kolejnym ważnym terminem jest 30 lipca, kiedy ósmoklasiści dowiedzą się o wynikach swoich egzaminów i do 4 sierpnia można będzie te wyniki dołączyć z egzaminu do procesu rekrutacji. Do 12 sierpnia będą ogłoszone wyniki kto do jakiej szkoły się zakwalifikował – wyjaśniła.

Harmonogram naboru:
  •     od 15.06. do 10.07.- składanie wniosków o przyjęcie poprzez system (od 01.06. do 13.08. do szkół i placówek artystycznych);
  •     od 26.06. do 10.07. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  •     do 12.06. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzania sprawdzianu lub prób sprawności;
  •     od 23.06. do 07.07. - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej (II termin do 30.07. - dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie);
  •     do 9.07. (I termin), do 31.07. (II termin) – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji/predyspozycji językowych;
  •     od 31.07.do 04.08. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje;
  •     do 04.08. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach;
  •     do 11.08. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach;
  •     12.08. - podanie do publicznej wiadomości zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  •     od 13.08. do 18.08. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz pozostałych wymaganych dokumentów;
  •     19.08. (do godz. 14:00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
jż/od