fot. Maciej Woszczyk
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku zajęło pierwsze miejsce w kraju wśród ponad 2,5 szkół biorących udział w XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Komitet Główny Olimpiady pogratulował Oliwii Żurawik, Olgi Kowalskiej oraz Julii Kalinowskiej. Uczennice otrzymały również tytuł finalistek.

XXXV edycja olimpiady przez pandemię koronawirusa przybrała inną formę. Do tej pory liczyła się wiedza teoretyczna, ale w tej edycji postawiono na praktykę. Zadaniem uczestników było stworzenie pracy badawczej nt. oceny, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu zamieszkania uczestnika, wymaga pilnych działań oraz podania praktycznego planu naprawczego, zmierzającego do korzystnych zmian. Następnie należało przedstawić wyniki swoich prac za pomocą prezentacji multimedialnej. Projekt Oliwii Żurawki został najwyżej oceniony w województwie pomorskim.

Mariusz Domański, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku nie kryje dumy ze osiągnięcia swoich uczennic: - Suma punktów za trzy projekty naszych uczennic złożyły się na sukces naszej szkoły. W ten sposób staliśmy się jeszcze bardziej rozpoznawalni jeśli chodzi o umiejętność zadbania o potencjał, który drzemie w młodych ludziach.

Dzięki ogromnemu sukcesowi wszystkie trzy uczennice otrzymały indeksy na 60 polskich uczelni na kierunki związane z ekologią. Kolejną nagrodą jest zwolnienie z egzaminu maturalnego.

Za co dokładnie nagrodzone zostały słupskie uczennice? O tym w rozmowie Macieja Woszczyka z dyrektorem Mariuszem Domańskim.

Maciej Woszczyk/ar

Posłuchaj

rozmowa Macieja Woszczyka z dyrektorem Mariuszem Domańskim