fot. iszczecinek.pl
Przed Sądem Rejonowym w Szczecinku zapadł dziś wyrok w sprawie lekarza, a zarazem radnego miejskiego dr. Marka Ogrodzińskiego.

Wieloletni dyrektor medyczny placówki został dyscyplinarnie zwolniony w lutym. Zdaniem sądu stało się to z naruszeniem przepisów prawa pracy, zwłaszcza w kwestii związanej z koniecznością uzyskania zgody rady miasta o rozwiązanie umowy o pracę.

Wyrokiem sądu dr Ogrodziński ma wrócić do pracy w szpitalu na stanowisko dyrektora medycznego. To kłopotliwa sytuacja dla placówki, dlatego że funkcję tę pełni już inny lekarz.

- Szpital w Szczecinku wystąpi o uzasadnienie wyroku, a po jego otrzymaniu zamierza złożyć apelację - poinformowała Anna Złotowska, prezes spółki Szpital w Szczecinku.

Wyrok jest nieprawomocny.

ms/rż