Bronisław „Sokół” Klimczak był przedwojennym oficerem kontrwywiadu wojskowego, więźniem obozów koncentracyjnych i żołnierzem AK. W 1950 stanął przed Rejonowym Sadem Wojskowym w Szczecinie gdzie wraz grupą innych osób sądzony był za szpiegostwo na rzecz Francji (tzw. „Sprawa Robineau”. Skazano go na karę śmierci i wyrok wykonano.

W audycji wykorzystano fragmenty wspomnień Genowefy Zielińskiej nagrane dla Archiwum Historii Mówionej Ośrodka Karta i Domu Spotkań z Historią. Autorka reportażu dziękuje Ośrodkowi za udostępnienie nagrań. W reportażu wykorzystano także fragmenty archiwalnych nagrań Polskiego Radia.

Posłuchaj

"Zdrajca czy bohater" - Jolanta Rudnik