fot. SP 21 Koszalin/Facebook
W Koszalinie od nowego roku szkolnego będzie 13 szkół podstawowych - o jedną więcej niż obecnie.

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty wydało decyzję pozytywną warunkową. Dlaczego warunkową?

- Zgłosiliśmy uwagi dotyczące prawnych zapisów ponieważ w projekcie uchwały o sieci szkół nie można zmieniać ich siedziby. A w koszalińskiej uchwale mamy zmianę siedziby dwóch szkół. Chcę jednak wszystkich uspokoić, że jesteśmy w stałym kontakcie z Urzędem Miejskim w Koszalinie i podjął on już działania, które pozwolą na zmianę siedzib szkół w innym, zgodnym z prawem, trybie - mówi wicekurator Robert Stępień.

Zmiana siedzib dotyczy podstawówki numer 21, która z ulicy Spasowskiego zostanie przeniesiona na ul Podgórną i liceum, które trafi do budynku przy ul. Dąbka.

- Uchwały dotyczące zmiany siedzib tych szkół zostaną podjęte na nadzwyczajnej sesji 27 lutego. Wtedy sieć szkolna, która została kuratorowi przedstawiona i została przez niego pozytywnie zaopiniowana, zostanie już ostatecznie uchwalona - zapewnia Przemysław Krzyżanowski, wiceprezydent Koszalina.

W Koszalinie od września będzie 13 szkół podstawowych. Teraz jest ich dwanaście. Za dwa lata do budynku po gimnazjum nr 2 zostanie przeniesiony Zespół Szkół Specjalnych.

ak/ar

Posłuchaj

Robert Jacek Stępień, zachodniopomorski wicekurator oświaty
Przemysław Krzyżanowski, wiceprezydent Koszalina
Robert Jacek Stępień, zachodniopomorski wicekurator oświaty