fot. PKS Szczecinek
Radni, podczas dzisiejszej, burzliwej, nadzwyczajnej sesji rady powiatu, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów powiatu szczecineckiego w PKS Szczecinek Sp. z o.o.

Podczas obrad rady dokonano analizy wszystkich dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procedury zbycia. Wśród nich znalazły się: zaproszenie do negocjacji, informacja dotycząca procedury zbycia udziałów spółki, wycena przedsiębiorstwa spółki, sposób ustalenia ceny sprzedaży i sposób zapłaty, projekt umowy sprzedaży udziałów spółki oraz memorandum informacyjne.

Punkt poświęcony wycenie wartości spółki został wyłączony z jawności obrad. Na sali pozostali jedynie radni, którzy za zamkniętymi drzwiami dyskutowali ponad półtorej godziny.

Jak można się było spodziewać uchwała o zbyciu udziałów w spółce PKS Szczecinek nie została podjęta jednogłośnie. Ostatecznie głosowało za nią 10 radnych, 3 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

iszczecinek.pl/ar