fot. facebook.com/bukowinskiespotkania
To jeden z największych europejskich festiwali - jest realizowany w 4 krajach - w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii i na Węgrzech.

Tradycyjnie festiwal rozpoczyna się w Polsce (Jastrowie, Piła 20 - 24 czerwca), następnie przenosi się na Ukrainę (30 czerwca - 1 lipca), stamtąd do Rumunii (27 - 29 lipca), potem na Węgry (3 - 5 sierpnia), a jego wędrówkę po Europie zakończą „Spotkania” w Polsce (Lubań - 23 - 24 sierpnia, Dzierżoniów — 25 - 26 sierpnia).

Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu, corocznie - od 1990 roku - jest Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile. Projekt oparty jest na dwóch równoważnych założeniach: ukazaniu i ochronie bogactwa bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie oraz wpisaniu bukowińskiej szkoły współżycia różnych narodów w europejski system wartości zwiększających poszanowanie dla odmienności kulturowej i kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej, w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. „Bukowińskie Spotkania", to dzisiaj jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie.

Celem festiwalu jest:

  • ukazanie bogactwa bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie — przegląd zespołów prezentujących śpiew, taniec, muzykę, obrzędy i zwyczaje ludowe Bukowiny;
  • ochrona bukowińskiego folkloru wśród emigrantów -  w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, Mołdawii, Niemczech, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz na Bukowinie (Ukraina, Rumunia);
  • dalsza integracja grup narodowościowych Bukowiny poprzez prezentacje artystyczne i bezpośrednie kontakty uczestników projektu,
  • stymulowanie procesu kształtowania świadomości bukowińskiej wspólnoty regionalnej, zwłaszcza wśród ludzi młodych;
  • ułatwienie Bukowińczykom wzajemnego poznania i zrozumienia swoich kultur i historii;
  • prezentacja ponadnarodowościowych wartości Bukowiny;
  • propagowanie standardów kulturowych Bukowiny jako przykładu możliwości istnienia harmonijnego porozumienia i współpracy przy jednoczesnym poszanowaniu i zachowaniu własnej tożsamości kulturowej

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.