Posłuchaj

Z szefem regionu Pobrzeże NSZZ Solidarność rozmawia Anna Popławska