Piotr Łachtiuk związany był ze społecznością ukraińską Pomorza przez wiele lat. Pochodził z okolic Krzemieńca, ale studiował na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W 1944 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na śmierć, potem na 25 lat zesłania na Workutę. Do Polski powrócił w 1955 r., zamieszkał w Trzebiatowie gdzie przez wiele lat prowadził pierwszą w Polsce kapelę bandurzystów.

Anna Winnicka spotkała się jego żoną - Olgą Łasko, która do dziś mieszka w Szczecinie.

Posłuchaj

„Bandurzysta na Pomorzu” - Anna Winnicka