fot. pixabay.com
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku nałożył karę na Zakład Usług Wodnych w Słupsku w wysokości ponad 208 tys. zł. Dodatkową karę - 10 tys. złotych zapłacić musi też prezes przedsiębiorstwa.

Zakład Usług Wodnych wprowadził w lipcu w gminie Ustka niezatwierdzoną przez regulatora taryfę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. To działanie niezgodne z prawem. Z urzędu zostało więc wszczęte postępowanie w sprawie stosowania taryf niezatwierdzonych. Efektem tego postępowania są kary.

Przypomnijmy, że przedstawiony przez słupski zakład projekt taryfy nie został zatwierdzony ze względu na nieuzasadnione podwyżki cen.

Od decyzji o nałożeniu kary przysługuje odwołanie.

el/ar