fot. Andrzej Watemborski
Z senatorem Platformy Obywatelskiej rozmawiała Anna Popławska.

Anna Popławska: Dziś 20 marca, ale ja bym chciała, żebyśmy na chwilę wrócili do tego, co działo się wczoraj, choć wiem, że kaszubi świętować będą znacznie dłużej niż tylko 19 marca. Wczoraj obchodziliście Dzień Jedności Kaszubskiej - dlaczego to ważny dzień?

Kazimierz Kleina: No to jest wspomnienie tego momentu w historii Pomorza, historii Kaszub, w którym po raz pierwszy w dziejach zostało przypomniane, czy pokazane słowo Kaszuby i ono jest związane bardzo ściśle z Pomorzem Zachodnim, bo dotyczy to bulli papieża Grzegorza IX skierowanej do Książąt Pomorskich, w której po raz pierwszy tytułuje się ich księciami Kaszub. I co ciekawe, to warto może też na to zwrócić uwagę, że właściwie cała historia kaszubska od czasu wczesnego średniowiecza, aż praktycznie po współczesność związana jest bardziej z Pomorzem Zachodnim, a więc ze Szczecinem i Koszalinem niż z Gdańskiem. Przecież to w obszarze Księstwa Pomorskiego istniało i funkcjonowało Księstwo Pomorskie. W kościele Świętego Jacka w Słupsku, wchodząc do kościoła, w przedsionku nad drzwiami jest potężna taka tablica przypominająca Księcia Jana Fryderyka i w tytulaturze tego księcia mówi się, że to Książę Szczecina, Pomorza i Kaszub. Więc to jest rzeczywiście ważne wydarzenie, dlatego że ono mówi o społeczności kaszubskiej jako silnym, wielkim organizmie, także państwowym.

Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.

Posłuchaj

Gość Studia Bałtyk: Kazimierz Kleina