fot. Anna Winnicka

Mijający rok szkolny upłynął pod znakiem zmian w oświacie. „Supermocni” to wychowankowie zespołu placówek edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z problemami psychoruchowymi w Bobrowie pod Złocieńcem oraz jego filiach.

Jak prowadzona jest edukacja tych dzieci oraz w jaki sposób funkcjonują placówki specjalne?

Anna Winnicka wychowanków placówki spotkała podczas V Słonecznego Spotkania Integracyjnego w Złocieńcu.

Posłuchaj

„Supermocni” – Anna Winnicka