fot. szczecinek.policja.gov.pl
Groźne pozostałości z czasów II wojny światowej odkrywane są jeszcze na terenie powiatu szczecineckiego podczas prowadzonych prac ziemnych. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w miniony piątek w Bornem Sulinowie, kiedy funkcjonariusze zostali poinformowani, że dzieci w parku miejskim bawiły się granatem.

Policjant natychmiast udał się do parku. Niebezpieczną zabawę przerwała matka jednego z chłopców. Przerażone dzieci granat przykryły kamieniem. Dzielnicowy z przeszkoleniem minersko-pirotechnicznym zabezpieczył miejsce i wezwał patrol saperski.

Policjanci apelują i przypominają, że w razie znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia należy:
  • nie dotykać, nie ruszać, nie przenosić przedmiotu wybuchowego;
  • natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia;
  • niezwłocznie powiadomić telefonicznie policję lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinku.
Należy również pamiętać, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej jest odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości.

red./rż