fot. Sławomir Kamola
Na konferencji prasowej polityk startujący z list Prawa i Sprawiedliwości poinformował o decyzji byłego prezydenta Koszalina. Przedstawił również indywidualny program wyborczy - Dziewiątkę Pyżanowskiego.

Jest ona uzupełnieniem wspólnego programu całego ugrupowania. Zawiera tematy, którymi kandydat chciałby się zająć w przypadku uzyskania mandatu - uproszczeniem prawa, dialogiem społecznym, dostępnością komunikacyjną regionu, rozwojem e-usługi w administracji i zdrowiu, opieką dla seniorów, uruchomieniem stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w regionie, wzmocnieniem regionalnych uczelni wyższych, zabieganiem o czyste ekologicznie Pomorze Środkowe i obniżeniem podatków.

Odnosząc się do poszczególnych punktów swojego programu, Jakub Pyżanowski mówił między innymi o tym, że sprawa uproszczenia prawa to najważniejsze zadanie, z którym zmierzyć się będzie musiał przyszły Sejm: - Duża liczba przepisów prawnych utrudnia codzienne życie. Szczególnie dotkliwie odczuwają to małe i średnie firmy. Będę dążył do poprawy jakości prawa i jego stabilności. Chcę promować zasadę, według której przy tworzeniu prawa należy likwidować jeden stary przepis o porównywalnym koszcie dla obywatela.

W swoim programie kilkukrotnie odnosił się do Środkowego Pomorza, ale - jak zaznaczył - w kontekście regionu, a nie nowego województwa. Komentując sprawę powstania takiego województwa zwrócił uwagę na konieczność uzyskania poparcia mieszkańców całego regionu: - Tak jak widzę duże poparcie w Koszalinie, tak w innych miastach regionu ono jest już niższe. Stworzenie silnego województwa środkowopomorskiego wymaga jednak poparcia większości mieszkańców. Będzie prowadzona dyskusja z mieszkańcami i jeżeli będą zdecydowanie za, to takie województwo powinno powstać.

Jakub Pyżanowski pytany o kandydaturę posiadającego zarzuty prokuratorskie Stanisława Gawłowskiego odpowiedział, że każda osoba która nie jest skazana i pozbawiona praw publicznych ma prawo startować w wyborach, natomiast decyzję na kogo oddać swój głos niezależnie podejmą wyborcy.

sk/ar

Posłuchaj

Jakub Pyżanowski o uproszczeniu prawa
Jakub Pyżanowski o utworzeniu województwa środkowopomorskiego