Wydarzenie to stanowi jeden z ART-Projektów mających na celu pielęgnowanie wartości świątecznych, charakter kulturowy i pastoralny, realizujący idee solidarności i wspólnotowości, podnoszący artystyczne walory atrakcyjności Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Koncert odbędzie się w Filharmonii im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie.