fot. GDDKiA
Chodzi o prace na jezdniach głównych, których nie zrealizował poprzedni wykonawca. Dziś otwarto cztery oferty przetargowe. Najniższa opiewa na 87,3 mln złotych, a najwyższa na 223,9 mln. Trzej wykonawcy zaoferowali skrócenie czasu realizacji inwestycji do 5 miesięcy.

Oferty przesłali: PORR SA (87,3 mln), Budimex SA (89 mln), MIRBUD SA (88,8 mln) i turecki Bergiz İnşaat A.Ş. (223,9 mln).

Co dokładnie jest przedmiotem zamówienia szczecińskiego oddziału GDDKiA? Na większości przebiegu drogi pozostała do wykonania sama warstwa ścieralna nawierzchni, natomiast na fragmencie pomiędzy węzłami Wałcz Zachód i Wałcz Północ są to również niższe warstwy bitumiczne. Na początkowym odcinku obwodnicy zostaną również wykonane brakujące elementy odwodnienia. W ramach zamówienia zostanie również wykonanych część brakujących robót przy obiektach mostowych w ciągu obwodnicy.

Na dokończenie robót na obwodnicy ogłoszono sześć przetargów. W kolejnych tygodniach będą otwierane oferty w przetargach na dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy oraz robót drogowych na węzłach drogowych. Następnie będą finalizowane ogłoszone w lutym przetargi na elementy BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki, tablice informacyjne itp.), wykonanie kanału technologicznego i zagospodarowanie terenów przyległych do drogi.

Do końca tego roku droga powinna być udostępniona kierowcom.

red./ar

obrazek główny (fot. GDDKiA) ,