fot. Przemysław Grabiński
Wicewojewoda Aneta Niestrawska podpisała dziś z przedstawicielami samorządów umowy na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Jak powiedziała wicewojewoda Aneta Niestrawska, ma to służyć przede wszystkim mieszkańcom i ich bezpieczeństwu: - Podpisaliśmy 14 umów i przekazaliśmy 24 miliony złotych. To ogromny zastrzyk finansowy dla gmin i powiatów na rozwój oraz poprawę infrastruktury drogowej.

Ponad 9 milionów złotych otrzymał powiat złotowski. Starosta Ryszard Goławski podkreślał, że istotne jest również to, że dofinansowanie w przypadku jego samorządu wyniosło aż 80 procent: - Gdybyśmy otrzymali 50 procent dofinansowania jak inne gminy, to nie byłoby nas stać na poprawę naszych dróg.

Jednym z beneficjentów Funduszu Dróg Samorządowych jest też gmina Jastrowie. Burmistrz Piotr Wojtiuk przyznaje, że bez dofinansowania inwestycja, która znalazła się na liście, zostałaby zrealizowana zdecydowanie później: - Drogę w centrum miasta wyremontowalibyśmy dopiero za kilka lat.

Dziś w Pile umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych podpisali przedstawiciele powiatu obornickiego, złotowskiego, Połajewa, Białośliwia, Jastrowia, Obrzycka, Piły, Czarnkowa, Okonka, Miedzichowa i Chodzieży.

pg/kk/rż

Posłuchaj

Ryszard Goławski, starosta złotowski
Aneta Niestrawska, wicewojewoda wielkopolski
Piotr Wojtiuk, burmistrz Jastrowia